Az oldal tölt...

Keresés

Legújabb cikkek

Támogató

Fazekas

Szabványok

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

Szerkesztő
Kategória: Definíció Évfolyam: 9.
Kulcsszó: Görbevonalú mozgás Lektorálás: Nem lektorált Szerző: F2011c(wr,kb)

A merev testek forgómozgása

1. Az egyenletes forgómozgás

A rögzített tengely körül forgó merev test egyenletes forgómozgást végez, ha szögelfordulása egyenesen arányos a szögelfordulás idejével.

\frac{\Delta\alpha}{\Delta&t&}&=& \omega &=& &sz\"ogsebess\'eg&

Az egyenletes forgómozgást végző test szögsebessége állandó.
A forgó merve test egyes pontjai körmozgást végeznek.A távolabb lévő pontoknak nagyobb a sebessége, mert azonos idő alatt nagyobb utat tesznek meg.
Egyes pontok kerületi sebessége:

v&=&\omega\cdot r
\omega&=&\frac{&2&\pi}{&T&}

2. Az egyenletesen változó forgómozgás

Egy test egynletesen változó forgómozgást végez, ha álló helyzetből indulva a szögelfordulása és a szögelforduláshoz szükséges idő négyzete egyenesen arányos.
Szöggyorsulás: \beta&=&\frac{\Delta\omega}{\Delta&t&}

3. A forgómozgás alaptörvénye

A szöggyorsulást a testre ható erő forgatónyomatéka hozza létre.
A forgómozgás alaptörvénye: A tengely körül forgó merev testre ható forgatónyomaték és általa létrehozott szöggyorsulás egyenesen arányos.

Tehetetlenséegi nyomaték: \Theta &=& \frac{&M&}{\beta}
A forgómozgás alapegyenlete: \sum &M& &=& \Theta\cdot\beta

4. A tehetetlenségi nyomaték

Pontszerű test tehetetlenségi nyomatéka egyenlő a test tömegének és a forgástengelytől mért távolsága négyzetének szorzatával;  \Theta &=& &m&\cdot r^2
Több test esetén a tehetetlenségi nyomaték egyenlő az egyes testek tehetetlenségi nyomatékainak összegével.

Néhány testre:
Abroncs: \Theta &=& &m&\cdot r^2
Tömör henger: \Theta &=& \frac{&m&\cdot r^2}{2}

5. A forgási energia

A forgómozgást végző test mozgási energiája; E &=& \frac{1}{2}\cdot \Theta \cdot \omega^2
A forgómozgás esetén is érvényes a munkatétel:  W &=& \Delta E_{forg}

6. A perdület

A forgó merev test tehetetlenségi nyomatékának és szögsebességének szorzata a test perdülete; N &=&\Theta\cdot\omega
Perdülettétel: \sum M &=& \frac{\Delta N}{\Delta t}
A perdületmegmaradás tétele: ha a forgatónyomatékok összege nulla, a test perdülete nem változik meg, a perdület állandó.

7. Merev testek síkmozgása

Tiszta gördülés: miközben a test egyszerre halad és forog, a talajjal érintkező pontja a talajhoz képest áll.
Feltétele:  v_{kp} &=& r\cdot\omega
Csúszva gördülés: a test a talajjal érintkező pontja mozog a talajhoz képest.
Főgombok VisszaElőreFrissítHibát találtál? Jelentsd!NyomtatMutat